portfolio accent image

Digitaal platform:

Dordrecht5D.nl

Looptijd:

2019-2022

Dordrecht5D

Een tijdreis naar de havens van Dordrecht in de 15de - 19de eeuw

Wat maakt Dordrecht bijzonder? Dat het de oudste stad van Holland is? Of stad van wijn, de Sint-Elisabethvloed, watergeuzen, de Synode, of Cuyp? Cliché of niet, Dordrecht is bovenal stad van water. Zonder dit was het andere er niet geweest. Ideaal gelegen in de Hollandse delta, was de stad al in de Middeleeuwen een knooppunt binnen een wijdvertakt handelsnetwerk.

Met Dordrecht5D kun je op vier plekken in de Wolwevershaven en de Nieuwe Haven 360° rondkijken in verschillende tijden: de vroege ontstaansfase in de Middeleeuwen, die beroemde 17e eeuw en de 19e eeuw, toen Dordrecht industrialiseerde. Je ontmoet er ook de mensen die hier in de loop der eeuwen arriveerden en vertrokken. Sommigen woonden langs de havens, anderen werkten er, maar ze kwamen allemaal over het water. Scheepsverhalen dus. Herkomstregio’s, crisis, vlucht, uitbuiting, handelsmissies; het komt allemaal langs. In hun verhalen wordt de band met het water concreet. En ze vertellen van een stad waar al eeuwen mensen met verschillende achtergronden samenkomen. Om deze reden wordt ook hedendaagse Dordtenaren gevraagd naar hún ‘scheepsverhalen’. Ook deze zijn in de vorm van interviews in te historische reconstructies terug te vinden. Zo wordt heden tegenover verleden gezet.

Dordrecht5D is een project dat ontstond in het kader van de viering van 800 jaar Stad. Door corona liep het vertraging op. In de loop van 2022 worden alle tijdlagen en scheepsverhalen toegankelijk. Zie nu al: www.dordrecht5d.nl

Partners

Voor de realisering van Dordrecht5D is specialistisch onderzoek gedaan, en veel informatie bijeengebracht. Het project wordt dan ook ondersteund door meerdere erfgoed-, kennis-, onderwijs- en cultuurinstellingen. Via hen wordt kennis en informatie bijeen gebracht. En via hun kanalen en netwerken wordt het project uitgedragen.

 • Historisch Documentatiecentrum Augustijnenhof
 • Het Dordts Patriciërshuis
 • Stichting Develstein
 • Vereniging Oud Dordrecht
 • Regionaal Archief Dordrecht
 • Teekengenootschap Pictura
 • Vakteam Erfgoed gemeente Dordrecht

Dordrecht5D is financieel mede mogelijk gemaakt door:

 • Gemeente Dordrecht, 800 jaar stadsrechten
 • Gemeente Dordrecht evenementen fonds
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • Samenwerkende Maritieme Fondsen
 • Prins Bernhard Cultuurfonds
 • De Lancey Foundation
 • Van der Mandele Stichting

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Dordrecht 5D is mede mogelijk gemaakt door:
 • Partner Logo
 • Partner Logo
 • Partner Logo
 • Partner Logo
 • Partner Logo
 • Partner Logo
 • Partner Logo
 • Partner Logo