portfolio accent image

Online Platform::

Canals5D

Projectlocatie::

Van Leiden naar Delfshaven

Looptijd: :

2018-2025

Canals5D

Een virtuele tijdreis door het Hollands landschap van de 17e eeuw

Dit is een langlopend project met als een doel een overkoepelend 5D-platform te creëren. Dit biedt toegang tot reconstructies van de belangrijkste cultuurhistorische plekken in heel Zuid-Holland: van Leiden tot Dordrecht, en van Gouda tot Maassluis. Van havens, bruggen en marktpleinen tot stadspoorten, grachten, dammen en sluizen. Deze plekken zijn allemaal verbonden door het haast oneindig vertakte Hollandse waternetwerk van rivieren, vaarten, weteringen, kanalen en plassen. Ze vertellen daarmee een gezamenlijk verhaal.

Via dit platform kun je op al deze plekken in verschillende periodes rondkijken. Het wordt duidelijk hoe plekken veranderden en met elkaar in verband staan. ‘Achter’ alle moderne infrastructuur wordt het oorspronkelijke Hollandse landschap van steden en polders ‘inzichtelijk’.

Overkoepelende thematiek is de mobiliteit die Holland sinds de Middeleeuwen kenmerkte: de stromen van water, goederen, mensen en ideeën die hier samenkwamen. Dit vormde een diverse, open en stedelijke samenleving die nog altijd is te herkennen. Speciale aandacht gaat uit naar de nieuwkomers die al eeuwen op de Hollandse kades aankwamen: op de vlucht voor vervolging, op zoek naar werk. Zij brachten zowel vernieuwing als schuring en bepaalden bovenal de richting waarin de Hollandse samenleving zich bewoog. Met de ontwikkeling van Holland als draaischijf van de wereldhandel in de 17e eeuw ontstond een voor die tijd uniek fenomeen: de migrantensamenleving. Langs de havens, in herbergen, op trekschuiten of in werkplaatsen leer je de verhalen, achtergronden en opvattingen van deze nieuwkomers kennen. Hun verhalen zijn opgediept uit literatuur en archieven. Zij maken de voor Holland allesbepalende mobiliteit concreet.

Met Canals5D wordt duidelijk hoe landschap, water, handel en migratie niet los van elkaar kunnen worden begrepen. Ze vormen kanten van hetzelfde verhaal.
Niet alleen brengt Canals5D plekken en mensen samen. Het verbindt ook een groot aantal partijen uit de erfgoed-, cultuur- en onderwijssectoren, recreatie, toerisme en overheden ‘langs’ het water. Daarmee vormt Canals5D een volstrekt uniek samenwerkingsverband waar lokale, regionale en landelijke organisaties worden gekoppeld. Doelstelling is dit samenwerkingsverband in de komende jaren verder uit te breiden.

Zie voor het platform www.canals5d.nl. Aan de bestaande plekken worden nog dit jaar minimaal 10 plekken toegevoegd. Voor 2023 staan er inmiddels al 14 plekken gepland.

Partners

Voor de ontwikkeling van Canals5D is specialistisch onderzoek verricht en veel informatie bijeengebracht. Het project wordt dan ook gerealiseerd in samenwerking met meerdere erfgoed-, kennis-, onderwijs- en cultuurinstellingen in Delfshaven, Delft, Leiden en Rotterdam. Via hen wordt kennis en informatie bijeen gebracht. En via hun kanalen en netwerken wordt het project uitgedragen. 

 

 • Archeologische Vereniging Golda
 • DaF-Architecten
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Erfgoed Delft en Omstreken
 • Erfgoed Leiden en Omstreken
 • Erfgoedhuis Zuid-Holland
 • Erfgoedtafel Trekvaarten (Provincie Zuid-Holland)
 • Gemeentearchief Rotterdam
 • Gemeentearchief Schiedam
 • Gemeente Gouda
 • Gemeente Maassluis
 • Gemeente Midden-Delfland
 • Gemeente Schiedam
 • Gemeente Vlaardingen
 • Genootschap Historisch Delfshaven
 • Het Mauritshuis
 • Het Patriciërshuis – Museum aan de Maas
 • Huygens Museum
 • i-kapitein Delfshaven
 • Kade40
 • Historisch Documentatiecentrum Augustijnenhof
 • Historisch Genootschap Oud Soetermeer
 • Historische Vereniging Maassluis
 • Historische Vereniging Schipluiden
 • Historische Vereniging Vlaardingen
 • Historische Vereniging Voorburg
 • Leiden 400 – Leiden Marketing
 • Maritiem Museum Rotterdam
 • Museum Het Tramstation
 • Museum Oud-Overschie
 • Museum Vlaardingen
 • Natuurmonumenten
 • Netwerk Delflandse Trekvaarten
 • Netwerk Zoetermeer
 • Rotterdam Festivals
 • Stadsarchief Zoetermeer
 • Stichting De Salamander
 • Stichting Echt Rotterdams Erfgoed
 • Stichting Intorno Ensemble
 • Stichting Haagse Historie en Erfgoed
 • Stichting Haegsche Tijd
 • Stichting Spinoza
 • Streekarchief Midden-Holland (Tijdmachine Gouda)
 • Vakteam Erfgoed Gemeente Dordrecht
 • Vereniging Oud-Dordrecht
 • Vermeer Centrum
 • Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR)
 • Delfshaven400
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Genootschap Historisch Delfshaven
 • Historische Vereniging Voorburg
 • Leiden400
 • Leiden Marketing
 • Maritiem Museum
 • Museum Oud-Overschie 
 • Museum Rotterdam
 • Provincie Zuid-Holland
 • Rotterdam Festivals
 • Stadsarchief Rotterdam
 • Stichting Pilgrim Harbour

 

Canals5D is financieel mede mogelijk gemaakt door:

 • Leiden 400
 • Mondriaanfonds
 • Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Provincie Zuid-Holland
 • Rotterdam Festivals

Nieuws

Canals5D wordt financieel ondersteund door:
 • Partner Logo
 • Partner Logo
 • Partner Logo
 • Partner Logo
 • Partner Logo