PRIVACY STATEMENT

Dit privacybeleid is van toepassing op uw gebruik van geselecteerde softwareapplicaties (“Applicatie”) voor mobiele apparaten gemaakt door Stichting Verborgen Stad. Dit beleid is van toepassing op de applicaties die naar dit document linken in de winkel waar de Applicatie is gedownload. Soms kunnen persoonlijke gegevens worden ingevoerd om vragen of polls te beantwoorden, afbeeldingen te uploaden of mee te doen aan prijsvragen.

 

 

Welke informatie verzamelt de app en hoe wordt deze gebruikt?

Welke informatie verkrijgt de Applicatie en hoe wordt deze gebruikt?
Door de gebruiker verstrekte informatie
De Applicatie verkrijgt de informatie die u verstrekt wanneer u de Applicatie downloadt en registreert. Niet alle applicaties bieden de mogelijkheid om te registreren of in te loggen. In dat geval kan de Applicatie volledig worden gebruikt zonder enige inloggegevens op te geven.
Wanneer u zich bij ons registreert en de Applicatie gebruikt, verstrekt u in het algemeen (a) uw naam, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en andere registratie-informatie; (b) transactiegerelateerde informatie, zoals wanneer u aankopen doet, reageert op aanbiedingen of applicaties van ons downloadt of gebruikt; (c) informatie die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt voor hulp, en; (d) informatie die u in ons systeem invoert wanneer u de Applicatie gebruikt, zoals contactinformatie en informatie over projectbeheer.
Wij kunnen de door u verstrekte informatie ook gebruiken om van tijd tot tijd contact met u op te nemen om u te voorzien van belangrijke informatie, vereiste kennisgevingen en marketingpromoties.

Automatisch verzamelde informatie

Daarnaast kan de Applicatie automatisch bepaalde informatie verzamelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het type mobiele apparaat dat u gebruikt, de unieke apparaat-ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, het besturingssysteem van uw mobiele apparaat, het type mobiele internetbrowsers dat u gebruikt en informatie over de manier waarop u de Applicatie gebruikt.

 

Verzamelt de app realtime locatie data?

Deze Applicatie verzamelt geen exacte informatie over de locatie van uw mobiele apparaat.

 

Kunnen derden de door de Applicatie verkregen informatie zien en/of hebben zij hier toegang toe?

Alleen geaggregeerde, geanonimiseerde gegevens worden periodiek verzonden naar externe diensten om ons te helpen de Applicatie en onze service te verbeteren. Wij zullen uw informatie alleen met derden delen op de manieren die in deze privacyverklaring worden beschreven.
Wij kunnen door Gebruikers verstrekte en automatisch verzamelde informatie bekendmaken
– aan onze klanten die de specifieke Applicatie hebben besteld en beheren;
– indien vereist door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of soortgelijke juridische procedure;
– wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te voldoen aan een verzoek van de overheid;
– met onze vertrouwde dienstverleners die namens ons werken, geen onafhankelijk gebruik hebben van de informatie die we aan hen vrijgeven en ermee hebben ingestemd zich te houden aan de regels die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.
– als Stichting Verborgen Stad betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van haar activa, wordt u via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze website op de hoogte gesteld van elke verandering in eigendom of gebruik van deze informatie, evenals van eventuele keuzes die u hebt met betrekking tot deze informatie.

 

 

Beleid voor het bewaren van gegevens, het beheren van uw informatie

Wij bewaren door Gebruikers verstrekte gegevens zolang u de Applicatie gebruikt en gedurende een redelijke periode daarna. Automatisch verzamelde gegevens worden maximaal 24 maanden bewaard en kunnen daarna worden samengevoegd. Als u wilt dat wij de door Gebruikers verstrekte gegevens die u via de Applicatie hebt verstrekt, verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via info@stichtingverborgenstad.nl en zullen wij binnen een redelijke termijn reageren. Wij wijzen u erop dat sommige of alle Door Gebruikers Verstrekte Gegevens nodig kunnen zijn om de Applicatie naar behoren te laten functioneren.

 

Kinderen

Wij gebruiken de Applicatie niet om bewust gegevens te verkrijgen van of marketingactiviteiten te ontplooien gericht op kinderen jonger dan 13. Indien een ouder of voogd constateert dat zijn of haar kind ons zonder zijn of haar toestemming gegevens heeft verstrekt, dient hij of zij contact met ons op te nemen via info@stichtingverborgenstad.nl. Wij zullen dergelijke informatie binnen een redelijke termijn uit onze bestanden verwijderen.

 

Security

We hechten veel belang aan de bescherming van de vertrouwelijkheid van je informatie. Wij bieden fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om de informatie die wij verwerken en onderhouden te beschermen. Wij beperken bijvoorbeeld de toegang tot deze informatie tot bevoegde werknemers en contractanten die deze informatie nodig hebben om onze Applicatie te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren. U dient zich ervan bewust te zijn dat, hoewel wij trachten een redelijke beveiliging te bieden voor informatie die wij verwerken en onderhouden, geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke beveiligingsinbreuken kan voorkomen.

 

Contact

Als u vragen hebt over privacy tijdens het gebruik van de Applicatie, of als u vragen hebt over onze praktijken, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@stichtingverborgenstad.nl.