Stichting Verborgen Stad

Stichting Verborgen Stad is een stichting met een ideële doelstelling zonder winstoogmerk of religieus profiel.

Stichting Verborgen Stad stelt zich ten doel het in 3D digitaal reconstrueren van de stedelijke omgeving uit het verleden en deze te koppelen aan achterliggende informatie over kunst, historie en stedenbouw, ofwel het 5D concept.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen van informatie door samen te werken met erfgoedinstellingen , cultuurinstellingen , lokale overheden , verenigingen en stichtingen.

De stichting beoogt hiermee:

 • kennis ‘achter’ de stedelijke omgeving breed toegankelijk te maken
 • bewustwording van en fascinatie voor erfgoed, (kunst)historie en cultuur in de breedste zin te versterken
 • duurzaam en toegankelijk digitaal erfgoed te creëren.

Visie
De digitale reconstructies met achterliggende informatie creëren bewustwording van en fascinatie voor erfgoed, (kunst)historie en cultuur in de breedste zin van het woord voor een groot publiek. Stichting Verborgen Stad werkt vanuit de overtuiging dat kennis van het verleden het begrip voor het heden vergroot en zo bijdraagt aan maatschappelijke betrokkenheid en cohesie.

Missie
Stichting Verborgen Stad wil bovenal duurzaam en toegankelijk digitaal erfgoed creëren. Dit doet zij door het 3D digitaal reconstrueren van de stedelijke omgeving uit het verleden en deze te koppelen aan achterliggende informatie over kunst, historie en stedenbouw. Aan de hand van deze zogeheten 5D-reconstructie wil de stichting zo enerzijds kennis en onderzoek bevorderen, anderzijds deze voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken. Tevens wil de stichting hiermee aansluiten op de bredere maatschappelijke ontwikkeling, waarbij informatie en kennis – vanuit tekst – toenemend visueel en geografisch wordt aangeboden (met google maps en streetview als bekendste voorbeelden). Daarmee ontstaat een smart city-portal voor erfgoed, geschiedenis en cultuur.

Structuur
Stichting Verborgen Stad bestaat uit directie en bestuur. Het bestuur ziet toe op een verantwoorde en succesvolle besteding van de middelen. Ieder kalenderkwartaal wordt er minimaal één bestuursvergadering gehouden.

De ontwikkeling van nieuwe projecten, het onderhouden van contacten en de uitvoering van lopende projecten ligt in handen van de directie: projectleiding en coördinatie historisch onderzoek en digitale technologie. Andere taken, zoals fondsenwerving, pr, communicatie en educatie worden uitgevoerd door projectmedewerkers.

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. De beloning t.b.v. de uitvoering van de
projecten door directie en projectmedewerkers vindt plaats via declaratie met een uurtarief gebaseerd op de
fair practice code.

Voor het realiseren van de projecten werft de stichting fondsen.

Stichting Verborgen Stad past de 9 principes van de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de code Diversiteit & Inclusie toe.

RSIN: 857957685

Downloads

Beleidsplan 2018-2022

Jaarrekeningen:

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Team

Initiatiefnemers/directie:
Theo Pronk (historisch onderzoek & projecten)
Bram Vreugdenhil (creative director & projecten)

In de ontwikkeling en uitvoering worden zij ondersteund door:
Mariette van der Elburg (fondsenwerving, coördinatie & projecten)


Theo Pronk

Algemeen directeur

Bram Vreugdenhil

Creative-director Studio Roodenburch

Mariette vd Elburg

Projectcoördinator Cultuurvondst

Iris knapen

redacteur Frisse Blik

Marlijn kok

communicatie specialist Working’ IT!

Luuk Werff

social specialist

Peter Geerts

3D artist Dutch Tilt Studios

Mathijs brussaard

3D artist Dutch Tilt Studios

Bestuur

Wouter Heijveld

voorzitter

Afke Weltevrede

secretaris

Herman van Veelen

penningmeester

Voorzitter Wouter Heijveld heeft na een carrière in de scheepvaart, lange tijd in de maritieme cultuur-historische sector gewerkt als conservator bij het Maritiem Museum Rotterdam. Daarin was hij gespecialiseerd in de overdracht van (maritieme) historische en technische kennis naar een algemene publiek. Momenteel is hij werkzaam op het gebied van techniekcommunicatie en technische documentatie.

Secretaris Afke Weltevrede is theatermaker, actrice en socioloog en geboren en getogen Dordtenaar. Zij heeft naast haar theateropleiding ook sociologie aan de Erasmus Universiteit afgerond. Dit is van invloed op de soort voorstellingen die ze maakt. Samen met Jeroen Rienks is Afke, naast actrice, artistiek leider bij theatergroep Onderwater Producties. Afke is tevens trainer presentatie- en media-technieken en heeft diverse wethouders en burgemeesters uit de Drechtsteden en andere regio’s getraind.

Penningmeester Herman van Veelen is MSc. Industrial Design. In het dagelijks leven is hij actief als Human Factors consultant. Zijn kennis over de interactie tussen mens en techniek gebruikt hij om de Stichting te adviseren.

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Partners

 • AFDELING MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE, GEMEENTE DORDRECHT
 • VAKTEAM ERFGOED, GEMEENTE DORDRECHT
 • DOCUMENTATIE- EN KENNISCENTRUM AUGUSTIJNENHOF
 • DORDRECHTMARKETING, GEMEENTE DORDRECHT
 • DORDRECHTS MUSEUM
 • ERASMUS SCHOOL OF HISTORY CULTURE AND COMMUNICATION,
  ERASMUS UNIVERSITEIT
 • FACULTY OF HUMANITIES, ART AND CULTURE, HISTORY, ANTIQUITY,
  VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
 • HISTORISCHE VERENIGING OUD-DORDRECHT
 • REGIONAAL ARCHIEF DORDRECHT
 • BUREAU OUDHEIDKUNDIG ONDERZOEK VAN GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
 • MUSEUM ROTTERDAM
 • MUSEUM OUD OVERSCHIE
 • STADSARCHIEF ROTTERDAM
 • STADSARCHIEF DELFT
 • GENOOTSCHAP HISTORISCH DELFSHAVEN
 • MARITIEM MUSEUM ROTTERDAM
 • ROTTERDAM FESTIVALS
 • STICHTING PILGRIM HARBOUR
 • MAYFLOWER400 LEIDEN
 • ERFGOED DELFT EN OMSTREKEN
 • ERFGOED LEIDEN