Stichting Verborgen Stad

Stichting Verborgen Stad is een stichting met een ideële doelstelling zonder winstoogmerk of religieus profiel.

Stichting Verborgen Stad stelt zich ten doel het in 3D digitaal reconstrueren van de stedelijke omgeving uit het verleden en deze te koppelen aan achterliggende informatie over kunst, historie en stedenbouw.

De stichting beoogt hiermee om kennis ‘achter’ de stedelijke omgeving breed toegankelijk te maken; bewustwording van en fascinatie voor erfgoed, (kunst)historie en cultuur in de breedste zin te versterken; duurzaam en toegankelijk digitaal erfgoed te creëren.

Dit doet zij vanuit de overtuiging dat kennis van het verleden het begrip voor het heden vergroot en zo bijdraagt aan maatschappelijke betrokkenheid en cohesie.

Voor het bijeenbrengen van informatie is het van groot belang om samen te werken met erfgoedinstellingen, cultuurinstellingen, lokale overheden, verenigingen en stichtingen en een langdurige relatie op te bouwen. Via hen wordt kennis en informatie bijeen gebracht. En via hun kanalen en netwerken wordt het project uitgedragen.

Voor het realiseren van de projecten werft de stichting fondsen.

 

Stichting Verborgen Stad past de 9 principes van de Governance Code Cultuur toe.

Team

Initiatiefnemers/directie:
Theo Pronk (historisch onderzoek & projecten)
Bram Vreugdenhil (creative director & projecten)

In de ontwikkeling en uitvoering worden zij ondersteund door:
Mariette van der Elburg (fondsenwerving, coördinatie & projecten)


Theo Pronk

Algemeen directeur

Bram Vreugdenhil

Creative-director Studio Roodenburch

Mariette vd Elburg

Projectcoördinator Cultuurvondst

Iris knapen

redacteur Frisse Blik

Marlijn kok

communicatie specialist Working’ IT!

Luuk Werff

social specialist

Peter Geerts

3D artist Dutch Tilt Studios

Mathijs brussaard

3D artist Dutch Tilt Studios

Bestuur

Wouter Heijveld

voorzitter

Afke Weltevrede

secretaris

Herman van Veelen

penningmeester

Voorzitter Wouter Heijveld heeft na een carrière in de scheepvaart, lange tijd in de maritieme cultuur-historische sector gewerkt als conservator bij het Maritiem Museum Rotterdam. Daarin was hij gespecialiseerd in de overdracht van (maritieme) historische en technische kennis naar een algemene publiek. Momenteel is hij werkzaam op het gebied van techniekcommunicatie en technische documentatie.

Secretaris Afke Weltevrede is theatermaker, actrice en socioloog en geboren en getogen Dordtenaar. Zij heeft naast haar theateropleiding ook sociologie aan de Erasmus Universiteit afgerond. Dit is van invloed op de soort voorstellingen die ze maakt. Samen met Jeroen Rienks is Afke, naast actrice, artistiek leider bij theatergroep Onderwater Producties. Afke is tevens trainer presentatie- en media-technieken en heeft diverse wethouders en burgemeesters uit de Drechtsteden en andere regio’s getraind.

Penningmeester Herman van Veelen is MSc. Industrial Design. In het dagelijks leven is hij actief als Human Factors consultant. Zijn kennis over de interactie tussen mens en techniek gebruikt hij om de Stichting te adviseren.

Partners

 • AFDELING MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE, GEMEENTE DORDRECHT
 • DOCUMENTATIE- EN KENNISCENTRUM AUGUSTIJNENHOF
 • DORDRECHTMARKETING, GEMEENTE DORDRECHT
 • DORDRECHTS MUSEUM
 • ERASMUS SCHOOL OF HISTORY CULTURE AND COMMUNICATION,
  ERASMUS UNIVERSITEIT
 • FACULTY OF HUMANITIES, ART AND CULTURE, HISTORY, ANTIQUITY,
  VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
 • HISTORISCHE VERENIGING OUD-DORDRECHT
 • REGIONAAL ARCHIEF DORDRECHT
 • BUREAU OUDHEIDKUNDIG ONDERZOEK VAN GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM
 • MUSEUM ROTTERDAM
 • MUSEUM OUD OVERSCHIE
 • STADSARCHIEF ROTTERDAM
 • STADSARCHIEF DELFT
 • GENOOTSCHAP HISTORISCH DELFSHAVEN
 • MARITIEM MUSEUM ROTTERDAM
 • ROTTERDAM FESTIVALS
 • STICHTING PILGRIM HARBOUR
 • MAYFLOWER400 LEIDEN
 • ERFGOED DELFT EN OMSTREKEN
 • ERFGOED LEIDEN